Ce este psihologia și cu ce se ocupă?

Ce este psihologia și cu ce se ocupă?

Există mai multe definiții pentru psihologie, cercetătorii în domeniu neputându-se decide la o singură definiție. Cert este că psihologia este o știință.

Psyche în limba greacă înseamnă suflet, iar logos înseamnă știință; cu alte cuvinte psihologia este știința care se ocupă cu studierea sufletului, pe de o parte, ceea ce sună destul de filosofic; dar psihologia chiar era considerată ramură a folosofiei până destul de recent (sfârșitul secolului XIX).

Pe de altă parte, începând cu această perioadă, psihologia a devenit o știință în sine și a început să se ocupe cu studierea comportamentul uman, incluzând: procesele cognitive ale acestuia, cum ar fi memoria, imaginația, inteligența, percepția, dar și experiențele subiective ale individului care duc la formarea caracterului, personalității; și mai apoi, cu studierea sentimentelor, emoțiilor pe care un individ le trăiește.

Pentru a acoperi cât mai multe componente din natura umană, psihologia ca știință a dezvoltat mai multe orientări, cercetând comportamentul uman din diverse perspective pentru a avea o viziune cât mai amplă.

Astfel, a apărut inițial psihologia experimentală, în 1879 la Leipzig; s-au dezvoltat metode, norme și principii de bază în psihologie.

S-a dezvoltat apoi behaviorismul, care considera faptul că, comportamentul uman este influențat de stimuli externi, că este o manifestare condiționată (a se vedea celebrul experiment a lui Pavlov).

Introspecționismul care considera că obiectul de studiu al psihologiei este conștiința internă, care nu are nici o legatură cu comportamentul.

Unii specialiști ai domeniul nu erau de accord cu această variantă, astfel că au dezvoltat o altă viziune și a apărut psihanaliza, folosită ca medotă terapeutică, avându-l ca inițiator pe S. Freud și colaboratorii.

Au apărut apoi, alte orientări, completând cercetările și studiind și alte laturi ale naturii umane; s-a dezvoltat astfel psihologia umanistă care se concentrează pe studierea experiențelor umane.

Desigur, există și multe alte abordări ale psihologiei și se vor mai dezvolta și altele pentru că omul este atât de complex, încât nici o știință nu va putea cuprinde fiecare aspect al său.

Psihologia și-a împărțit activitatea în diverse discipline, care se ocupă centrat pe aspectele respective, și anume: psihologia dezvoltării umane – studiază dezvoltarea omului din punct de vedere psihologi, de dinainte de naștere (perioada prenatală) și până la moarte; psihologia socială – studiază aspectele sociale ale omului, apartenența sa la grup, influența mediului asupra sa, etc; psihologia învățării, psihologia mecanismelor cognitive; neuropsihologie; psihologia personalității și multe alte discipline.

Astfel, există și diverse domenii de aplicabilitate ale psihologiei, în funcție de obiectul de studiu. Câteva domenii sunt: psihologia clinică, psihosomatica, psihologie judiciară, psihologie organizațională, psihologia transporturilor, psihologie aplicată în domeniul securității naționale, psihoterapia, psihologia educației. Aceastea sunt doar o parte din domeniile în care psihologia se aplică.

De reținut este faptul că psihologia se ocupă cu studierea naturii umane, însemnând tot ceea ce este omul: trup, minte, spirit. Psihologia este o știință recentă, în continuă dezvoltare și cercetare.

Leave a Reply

Close Menu